X

Bảo về Nữ Thần

14/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Giới thiệu:
  • Khi tham gia phó bản bảo vệ người chơi 1 mình chiến đấu cùng với các quái vật để bảo vệ nữ thần cho mình.
  • Nữ thần chết sẽ kết thúc phó bản và nhận thưởng tương ứng với số lần đang đi .
  • Ải tối đa của phó bản là 120 ải.
  • Có 3 loại cấp độ 36,70 và 90.
  • Tham gia phó bản sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
 • Thời gian: Cả ngày.
 • Điều kiện: cấp 36 trở lên mới có thể tham gia tính năng.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức tham gia:

  Bước 1: Vào biểu tượng phó bản
  Bước 2: Chọn loại phó bản mà có thể đi
  Bước 3: Vào giao diện phó bản để bảo vệ nữ thần
  Bước 4: Khi đánh quái có thể rơi ra đồ , và trang bị cho thêm cho nhân vật của mình (Không tác dụng ở bên ngoài)
  Bước 5: Có thể mua trang bị cho để gia tăng sức mạnh cho nhân vật của mình.

   

Phần thưởng:
 

 
Hình ảnh Vật phẩm Tác dụng
Trang bị của tinh linh Có thể trang bị cho tinh linh để tăng lực chiến cho nhân vật
Linh khí tinh linh Tăng chòm sao cho tinh linh
Bình linh khí tinh linh Tăng chòm sao cho tinh linh
Khế ước tinh linh ánh sáng Nâng cấp tinh linh và kích hoạt tinh linh
Khế ước tinh linh bóng đêm Nâng cấp tinh linh và kích hoạt tinh linh
Khế ước tinh linh tự nhiên Nâng cấp tinh linh và kích hoạt tinh linh

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.