X

Các cách kiếm Kim Cương Khóa

11/10/2016

Giới thiệu:

 • Kim cương khóa là 1 dạng tiền tệ chính trong game.
 • Có thể mua bất kì vật phẩm trong shop.
 • Tính chất gần giống như tiền Kim Cương (tiền tệ xuất phát từ nạp thẻ.)
 • Một số tính năng không thể dùng giống như kim cương như: Mua vật phẩm trên chợ đen, mua lượt phó bản, x2 phần thưởng phó bản.

Các cách kiếm Kim Cương Khóa:

 • Đào khoáng: hàng ngày có 2 mốc giờ x2 phần thưởng người chơi nên tận dụng 2 mốc giờ để được x2 phần thưởng. Mốc giờ x2 thưởng:
  • 11:00 ~ 11:30
  • 21:30 ~ 22:00

   demo mages

 • Hái Quả Công Hội: tham gia hoạt động để nhận được nhiều lợi ích từ công hội.

  demo mages

 • Thiên giáng hoành tài (Lộc Trời): là hoạt động trong game kiếm nhiều kim cương nhất. Chỉ cần chạy quay thành là có thể nhận được kim cương.

  demo mages

 • Treo quái ngoài map.
 • Tàng bảo đồ: Người chơi có thể nhận tàng bảo đồ từ săn boss, treo máy: Có cơ hội vô được phó bản đánh quái nhận thưởng.

  demo mages

  demo mages

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.