X

Cách kiếm Tiền Vàng

05/10/2016

Giới thiệu:

 • Tiền Vàng  là 1 dạng tiền tệ chính trong game.
 • Tiền Vàng có thể giao dịch qua lại trong hệ thống Chợ Đen cũng như Giao Dịch.
 • Là nguồn tiền tệ lưu thông chính trực tiếp trong game.
 • Hầu hết các tính năng đều sử dụng tới Tiền Vàng.
 • Tiền Vàng có thể mua máu, mana và một số nhu yếu phẩm khác.

Các cách kiếm Tiền Vàng:

 • Phó bản thí luyện: Tham gia phó bản nhận được Tiền Vàng.

  demo mages

 • Phó bản Tinh Anh (Tổ Đội): Tham gia phó bản nhận được Tiền Vàng.

  demo mages

 • Phó bản tổ đội 71: Tham gia phó bản nhận được Tiền Vàng.

  demo mages

 • Phó bản vượt tháp: Tham gia phó bản nhận được Tiền Vàng.

  demo mages

 • Hái Quả Công Hội: Tham gia hoạt động để nhận nhiều Tiền Vàng từ Công Hội.

  demo mages

 • Vận tiêu: Hàng ngày có 2 mốc giờ x2 phần thưởng, người chơi nên tận dụng 2 mốc giờ để được x2 phần thưởng. Mốc giờ x2 thưởng:
  • 11:30 ~ 12:00
  • 15:45 ~ 16:00
    

  demo mages

 • Đào khoáng: Hàng ngày có 2 mốc giờ x2 phần thưởng, người chơi nên tận dụng 2 mốc giờ để được x2 phần thưởng. Mốc giờ x2 thưởng :
  • 11:00~11:30
  • 21:30~22:00
    

  demo mages

 • Mệnh cách: Là 1 dạng độ năng động trong game, người chơi tham gia các hoạt động trong ngày tiến hành tăng cấp để nhận thưởng.

  demo mages

 • Online nhận quà: Người chơi tiến hành online 60 phút trong ngày sẽ được nhận thưởng.

  demo mages

 • Hoạt động đấu trí: Mỗi ngày tham gia hoạt động nhận thêm nhiều vàng.

  demo mages

 • Thiên giáng hoành tài ( Lộc Trời ): Là hoạt động trong game kiếm nhiều Tiền Vàng nhất. Chỉ cần chạy quanh thành là có thể nhận được Tiền Vàng.

  demo mages

 • Tàng bảo đồ: Có thể nhận nhiều Tiền Vàng khi tham gia tính năng này. Người chơi có thể nhận tàng bảo đồ từ săn Boss, treo máy:

  demo mages

  demo mages

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.