X

Đoạt Bảo Kỳ Binh

17/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Giới thiệu:
  • Tham gia hoạt động để tiến lượm rương.
  • Có 3 loại bảo rương: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim.
  • Mỗi loại bảo rương có thời gian nhận khác nhau: Thanh đồng 1 phút, bạch ngân 3 phút, hoàng kim 5 phút.
  • Trong hoạt động có thể pk tất cả các người chơi
  • Vào hoạt động người chơi sẽ được tên ngẫu nhiên
 • Thời gian:thời gian tham gia hoạt động hoặc tính năng.
 • Điều kiện:giới hạn cấp độ hoặc yêu cầu khác.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức tham gia:

  Bước 1: Nhấp vào biểu tượng hoạt động Đoạt Bảo Kỳ Binh
  Bước 2: Click vào biểu tượng tham gia để tiến hành vào hoạt động
  Bước 3: Vào trong bản đồ người chơi sẽ được chọn 1 tên ngẫu nhiên. Người chơi sẽ tiến hành lượm rương bất kỳ trên bản đồ
  Bước 4: Sau khi lượm rương thành công, trên đầu người chơi sẽ xuất hiện bảo rương và có thời gian chạy ngược, sau khi thời gian đếm xong người chơi sẽ nhận được bảo rương.
  Quyền lơi:: đối với các người chơi Vip sẽ được thưởng thêm rương quà.

Các loại bảo rương:

 
Hình ảnh Bảo Rương Tác dụng
Rương Chí Tôn Mở rương nhận quà ngẫu nhiên
Rương Hoàng Kim Mở rương nhận quà ngẫu nhiên
Rương Bạch Ngân Mở rương nhận quà ngẫu nhiên

Phần thưởng:
 

Hình ảnh Vật phẩm Tác dụng
Linh khí Dùng dể nâng cấp linh khí cho tinh linh
Vật phẩm EXP Tăng cấp cho nhân vật
Vật phẩm EXP Tăng cấp cho nhân vật
Đá tư chất thú cưỡi Trang bị cho thú cưỡi và để tăng lực chiến cho nhân vật
Đá trưởng thành thú cưỡi Trang bị cho thú cưỡi và để tăng lực chiến cho nhân vật
Đá cường hóa Dùng để cường hóa trang bị
Đá tăng bậc thú cưỡi Dùng để tăng bậc cho thú cưỡi
Đá tăng bậc cánh Dùng để tăng bậc cánh
Đá tăng bậc thần trang Dùng để tăng bậc thần trang
Đá tăng bậc thần binh Dùng để tăng bậc thần binh
Đá tăng bậc Pet Dùng để tăng bậc Pet
Đá tăng bậc chiến hồn Dùng để tăng bậc chiến hồn
Đá tăng bậc thần khí Dùng để tăng bậc thần khí
Tiền vàng khóa Tham gia các tính năng liên quan tới tiền vàng

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.