X

Hệ thống Bản đồ

14/10/2016

Giới thiệu Trang bị:

 • Hệ thống bản đồ trong game rất đa dạng , giới thiệu các thành thị và các map trong bản đồ

  Nút biểu tượng

  Giao diện


   

Các loại bản đồ:

 • Bản đồ treo quái: bản đồ hòa bình không thể đánh nhau.
 • Bản đồ dã ngoại: Vào bản đồ này có thể khiêu chiến với các người chơi khác server.
 • Bản đồ boss : vào bản đồ này có thể khiêu chiến cùng các bang hội khác.
 • Các loại bản đồ:

  Cấp độ Bản đồ
  Không giới hạn Thành Vĩnh Hằng
  Không giới hạn Điện Chiến Thần
  Cấp 1 à 10 Trường Chiến Tranh
  Cấp 11 à 20 Tế Điện Rồng
  Cấp 21 à 30 Cốc Rồng
  Cấp 31 à 69 Rừng Twilight
  Cấp 71 à 79 Vực Hắc Ám
  Cấp 80 à 89 Vực Tuyết Bùng Nổ

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.