X

Hệ thống Boss

17/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Thời gian: thời gian tham gia tính năng.
 • Điều kiện: giới hạn cấp độ hoặc yêu cầu khác.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   

Các loại Boss:

 • Boss gồm 2 loại Boss Tinh Anh và Boss Thế Giới
 • Boss tinh anh: 3h mỗi ngày sẽ làm mới Boss.
 • Boss thế giới: Boss xuất hiện vào 2 mốc giờ 14:00 và 21:00
 • Cách thức tham gia.
  • Boss Tinh Anh:

   Bước 1: Nhấp vào biểu tượng hoạt động Boss
   Bước 2: Chọn boss cấp độ có thể tham gia
   Bước 3:Tiến hành tham gia đánh boss
   Bước 4:Nếu nhiều tổ đội tham gia đánh boss sẽ tính sát thương đội cao nhất để nhận thưởng
   Bước 5: Phần thưởng khi tham gia đánh boss sẽ rơi xuống đất cho nhân vật nhận
   Bước 6: Sau khi boss chết trong mục boss sẽ hiện chữ Đã Tiêu Diệt

    
  • Boss Thế Giới:

   Bước 1: Nhấp vào biểu tượng hoạt động Boss
   Bước 2: Vào mục Boss Thế giới để chọn boss tham gia
   Bước 3:

   Bước 4:

   Bước 5:
   Bước 6:
   Bước 7:

    

Phần thưởng:
 

 
Đá tăng bậc thú cưỡi Dùng để tăng bậc cho thú cưỡi
Đá tăng bậc cánh Dùng để tăng bậc cánh
Đá tăng bậc thần trang Dùng để tăng bậc thần trang
Đá tăng bậc thần binh Dùng để tăng bậc thần binh
Đá tăng bậc Pet Dùng để tăng bậc Pet
Đá tăng bậc chiến hồn Dùng để tăng bậc chiến hồn
Đá tăng bậc thần khí Dùng để tăng bậc thần khí
Tiền vàng khóa Tham gia các tính năng liên quan tới tiền vàng

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.