X

Hệ thống cửa hàng

13/10/2016

Giới thiệu tính năng:
 

  • Cửa hàng là nơi chuyên bán các vật phẩm thông dụng cho người chơi.
  • Trong của hàng có rất nhiều shop nhỏ để người chơi trải nghiệm tốt hơn.

    Nút biểu tượng
    Giao diện

     

Các loại cửa hàng:


Cửa hàng Tác dụng Hình ảnh
Kim cương Tăng cấp trang bị
Tăng cấp thú cưỡi
Tăng cấp  Pet
Tăng cấp Cánh
Tăng Cấp Thần Trang
Tăng cấp Chiến Hồn
Tăng cấp Thần Khí
Chuyển giới tính
Thay đổi tên
Hồi Sinh
Di chuyển nhanh
Kim cương khóa Tăng cấp trang bị
Tăng cấp thú cưỡi
Tăng cấp  Pet
Tăng cấp Cánh
Tăng Cấp Thần Trang
Tăng cấp Chiến Hồn
Tăng cấp Thần Khí
Hồi Sinh
Di chuyển nhanh
Điểm Vinh Dự Đổi thần cách và các loại đá tăng cấp
Điểm Công Huân Đổi thần cách và các loại đá tăng cấp
Điểm cãnh kỹ Đổi vũ khí nhẫn, dây chuyển
Đổi đồ Cam Dùng để đổi các loại trang bị khác
 

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.