X

Hệ thống Danh hiệu

18/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Giới thiệu:
  • Có rất nhiều danh hiệu.
  • Danh hiệu khác nhau thuộc tính khác nhau
  • Thuộc tính danh hiêu có thể cộng dồn.
  • Có danh hiệu vĩnh viễn, cũng có danh hiệu có thời gian hoặc điều kiện sử dụng
 • Thời gian:Không
 • Điều kiện:Không.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng Trong giao diện nhân vật
  Giao diện

   
 • Cách thức tham gia:Nhận danh hiệu có rất nhiều cách:
  • Tham gia tính năng: Nữ nô, Pet, Đấu trường, Đấu trường vương giả, Thiên hạ đệ nhất, Tẩy luyện, Sa mạc vv..v..
  • Làm nhiệm vụ.
  • Khác: tham gia hoạt động, tăng cấp vip vv..v..

Phần thưởng:

 • Phần thưởng: Danh hiệu
 • Tác dụng phần thưởng: tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.