X

Hệ thống THÁNH DỰC

08/10/2016

Điều kiện mở:

- Level 41 sẽ mở hệ thống THÁNH DỰC.

Giao diện tính năng:

Nút biểu tượng     
Giao diện

Chi tiết THÁNH DỰC:

Thuộc tính THÁNH DỰC:

 • Thuộc tính của THÁNH DỰC bao gồm 11 thuộc tính, sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính của nhân vật và tăng lực chiến cho nhân vật.
 • Thuộc tính của THÁNH DỰC phụ thuộc vào: bậc, đeo trang bị, trang bị kỹ năng, tăng cấp tư chất và độ trưởng thành của THÁNH DỰC.

  demo mages

Kỹ năng THÁNH DỰC:

 • Muốn có kỹ năng cần phải có sách kỹ năng của THÁNH DỰC.
 • THÁNH DỰC có tất cả 6 kỹ năng mở theo cấp bậc của THÁNH DỰC:
  • Thánh Dực HP.
  • Thánh Dực Phòng Ngự.
  • Thánh Dực Bền Bỉ.
  • Thánh Dực Né Tránh.
  • Thánh Dực Chống Đỡ.
  • Thánh Dực Phản Sát Thương.

   demo mages

 • Mỗi kỹ năng có 4 cấp: Sơ cấp , trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp.
 • Có thể đổi sách kỹ năng thông qua tính năn. : Thí luyện Vương giả hoặc tham gia EVENT.

  demo mages

 • Khi có mảnh sách kỹ năng có thể ghép thành hộp sách kỹ năng – sơ/trung/cao/đỉnh trong giao diện tính năng Rèn:

  demo mages

Trang bị THÁNH DỰC:

 • Mở khi THÁNH DỰC đạt bậc 3.
 • Trang bị sẽ tăng thuộc tính cho THÁNH DỰC.

  demo mages

 • Có thể tìm thấy các trang bị này thông qua hoạt động : Boss thế giới hoặc tham gia EVENT.

Ngoại trang THÁNH DỰC:

 • Ngoại trang của THÁNH DỰC sẽ tăng thuộc tính cho THÁNH DỰC.
 • Khi sử dụng ngoại trang, THÁNH DỰC sẽ thay đổi hình ảnh theo ngoại trang đó.
 • Ngoại trang THÁNH DỰC có thể tìm được qua các hoạt động event.

  demo mages

Tăng cấp trưởng thành và tư chất THÁNH DỰC:

 • Tăng cấp trưởng thành: sử dụng đá trưởng thành.
  • Mở khi THÁNH DỰC đạt bậc 4 trở lên.
  • Tăng bậc trưởng thành sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THÁNH DỰC.
  • Có giới hạn tối đa đá trưởng thành để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THÁNH DỰC .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

   demo mages

 • Tăng bậc tư chất :
  • Mở khi THÁNH DỰC đạt bậc 5 trở lên.
  • Tăng bậc tư chất sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THÁNH DỰC.
  • Có giới hạn tối đa đá tư chất để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THÁNH DỰC .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

   demo mages

Tăng bậc THÁNH DỰC và hệ thống chúc phúc tăng bậc:

 • Tăng bậc: THÁNH DỰC bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật.
  • Tăng bậc cần đá tăng bậc THÁNH DỰC, cấp bậc càng cao càng cần nhiều đá tăng bậc.

   demo mages

  • Đá tăng bậc THÁNH DỰC có thể tìm thấy thông qua các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop.
 • Hệ thống chúc phúc:
  • Khi tăng bậc cho THÁNH DỰC, tăng cấp thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc. Tùy theo cấp bậc sẽ có điểm chúc phúc tương ứng. Khi thanh chúc phúc đầy thì sẽ tăng cấp bậc của THÁNH DỰC và reset điểm chúc phúc về 0 cho cấp bậc mới.

   demo mages

  • Tăng bậc có xác suất bạo kích chúc phúc (nhận được nhiều điểm chúc phúc hơn gấp nhiều lần).
  • Khi bậc THÁNH DỰC từ cấp 3 trở lên , thanh chúc phúc sẽ có thời gian 24h kể từ khi nhận chúc phúc đầu tiên. Sau 24h sẽ mất số điểm chúc phúc đã nhận được.

   demo mages

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.