X

Hệ thống Tinh Linh

14/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Giới thiệu:
  • Hệ thống tinh linh đi theo chủ nhân của mình và bảo vệ cho người chơi.
  • Nâng cấp chòm sao tinh linh sẽ tăng lực chiến cho nhân vật của mình .
  • Gồm các loại tinh linh: Ánh Sáng, Tự Nhiên,Bóng Đêm, Hỏa, Băng, Mộc (Phiên bản đầu tiên chỉ mở 4 tinh linh xuất hiện.
  • Có thể trang bị cho tinh linh của mình.
  • Khi thức tỉnh người chơi sẽ học được kĩ năng của tinh linh
  • Mỗi loại tinh linh có kĩ năng nộ khác nhau
 • Thời gian: Cả ngày.
 • Điều kiện: Cấp 30 trở lên có thể tham gia tính năng này.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức giam gia:
  • Kích hoạt tinh linh:

   Bước 1: Vào Giao Diện Tinh Linh
   Bước 2: Chọn Tinh Linh cần mở để kích hoạt tinh linh. Phải có nguyên liệu mới có thể kích hoạt được tinh linh
   Bước 3: Khi đủ nguyên liệu hệ thống sẽ kích hoạt mở tinh linh
   Bước 4: Khi mở thành công tinh linh sẽ tăng lực chiến, hệ thống sẽ thông mang trang bị nếu người chơi đã có sẵn trang bị
   Bước 5: Khi đủ nguyên lieu tăng cấp tinh linh sẽ tăng được 2sao. Và kĩ năng nộ của tinh linh sẽ mạnh hơn.

    
  • Tăng sao tinh linh:

   Bước 1: Vào Giao Diện Tinh Linh
   Bước 2: Chọn tinh lình cần để tăng sao cho tinh linh. Phải có linh khí mới có thể nâng tầng sao cho tinh linh.
   Bước 3: Tăng cấp thành công lực chiến tinh linh sẽ tăng và cộng trực tiếp vào nhân vật của mình

    
  • Thức tỉnh tinh linh:

   Bước 1: Vào Giao Diện Tinh Linh
   Bước 2: Chọn tinh lình Ánh Sách để vào giao diên thức tỉnh..
   Bước 3: Khi tiến hành thức tỉnh sẽ học được kĩ năng cho tinh linh

    

Nguồn ra vật phẩm của tinh linh:

Vật Phẩm Tác Dụng Nguồn ra
Khế ước tinh linh Kích hoạt tinh linh và nâng cấp sao tinh linh Phó bản bảo vệ nữ thần (solo và tổ đội) và phó bản Vip
Bình linh khí Nâng tầng sao cho tinh linh Tham gia phó bản và tính năng
Tinh linh thức tính Dùng để thức tỉnh tinh linh Tham gia phó bản và hoạt động
 

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.