X

Hệ thống Tổ đội

13/10/2016

Giới thiệu Tính năng:

 • Điều kiện: không giới hạn cấp độ tổ đội, tổ đội cao nhất là 5 người.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức tổ đội:

  Bước 1:  Vào nút biểu tưởng tổ đội dưới màn hình
  Bước 2: Chọn giao diện lập đội để tiến hành tổ đội các người chơi khác
  Bước 3: Vào danh sách các người chơi ở gần để tổ đội với các người chơi khác
  Bước 4: Khi người chơi khác đồng ý thì danh sách tổ đội của người chơi củ sẽ hiện ra trong danh sách tổ đội

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.