X

Hệ thống Xếp hạng

13/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Điều kiện:Cấp 45 trở lại.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện
  • Có thể xem cấp độ, thú cưỡi, pet và nhiều loại thần bình và pháp bảo.
  • Bảng xếp hạng sẽ sắp xếp từ người chơi mạnh nhất.
  • Có thể xem thông tin trang bị cuả các người chơi khác.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.