X

Lễ Hội Sa mạc

13/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Thời gian: thời gian tham gia hoạt động hoặc tính năng.
 • Điều kiện: giới hạn cấp độ hoặc yêu cầu khác.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức tham gia: nêu rõ cách chơi chi tiết từng tính năng và chụp hình ảnh từng bước tham gia

Phần thưởng:

 • Liệt kê các phần thưởng nhận được của tính năng này.
 • Tác dụng phần thưởng: chỉ rõ tác dụng của từng vật phẩm khi tham gia sẽ được những gì.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.