X

Thí luyện Vương Giả

14/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Giới thiệu:
  • Mỗi ngày có 5 lượt đánh miễn phí..
  • Đánh thắng nhân vật nào sẽ chiếm hạng của nhân vật đó, thua thì giữ hạng cũ .
  • Có thể làm mới danh sách đối thủ và mua thêm lượt đánh..
  • Mỗi ngày 21h00 sẽ tổng kết xếp hạng..
 • Thời gian:0h00 đến 21h00 mỗi ngày .
 • Điều kiện: Cấp 50 trở lên mới có thể tham gia hoạt động.
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

   
 • Cách thức tham gia:

  Bước 1:Vào giao diện thí luyện
  Bước 2: Chọn người chơi cần khiêu chiến
  Bước 3: Bước 3: Vào giao diện chiến đấu 
  Bước 4: Thông báo kết quả khi người chơi thắng hoặc thua

   

Phần thưởng:
 

Hình ảnh Vật phẩm Tác dụng
Vật phẩm EXP Tăng cấp cho nhân vật
Đá tăng bậc thú cưỡi Dùng để tăng bậc cho thú cưỡi
Đá tăng bậc cánh Dùng để tăng bậc cánh
Đá tăng bậc thần trang Dùng để tăng bậc thần trang
Đá tăng bậc thần binh Dùng để tăng bậc thần binh
Đá tăng bậc Pet Dùng để tăng bậc Pet
Đá tăng bậc thần khí Dùng để tăng bậc thần khí
Danh Hiệu Đẹp và tăng lực chiến cho nhân vật

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.