X

Tính năng PET

17/10/2016

I.Điều kiện:

 • Level 29 mở hệ thống PET

II.Giao diện tính năng:

Nút biểu tượng   
Giao diện
 
 

III.Chi tiết PET:

1.Thuộc tính PET :

 • Thuộc tính của PET bao gồm 11 thuộc tính , sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính của nhân vật và tăng lực chiến cho nhân vật
 • Thuộc tính của PET phụ thuộc vào : bậc, đeo trang bị, trang bị kỹ năng, tăng cấp tư chất và độ trưởng thành của PET.

2.Kỹ năng PET :

 • Muốn có kỹ năng cần phải có sách kỹ năng của PET.
 • PET có tất cả 8 kỹ năng mở theo cấp bậc của PET :
  • Trọng kích
  • Lốc Xoáy
  • Mưa lửa
  • Tê Liệt
  • Đóng băng vạn dặm
  • Bạo phong tuyết
  • Tam Liên kích
  • Phá Khiên
    
 • Mỗi kỹ năng có 4 cấp : Sơ cấp , trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp
 • Có thể đổi sách kỹ năng thông qua tính năng : Thí luyện Vương giả hoặc event.


   
 • Khi có mảnh sách kỹ năng có thể ghép thành hộp sách kỹ năng – sơ/trung/cao/đỉnh trong giao diện tính năng Rèn :

3. Trang bị PET : mở khi PET đạt bậc 3

 • Bao gồm 4 trang bị :
 • Trang bị sẽ tăng thuộc tính cho PET


   
 • Có thể tìm thấy các trang bị này thông qua hoạt động : Boss thế giới hoặc event

4.Ngoại trang PET :

 • Ngoại trang của PET sẽ tăng thuộc tính cho PET.
 • Khi sử dụng ngoại trang, PET sẽ thay đổi hình ảnh theo ngoại trang đó.
 • Ngoại trang PET có thể tìm được qua các hoạt động event.

5. Tăng cấp trưởng thành và tư chất PET :

 • Tăng cấp trưởng thành : sử dụng đá trưởng thành
  • Mở khi PET đạt bậc 4 trở lên.
  • Tăng bậc trưởng thành sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho PET.
  • Có giới hạn tối đa đá trưởng thành để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của PET .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.


    
 • Tăng bậc tư chất :
  • Mở khi PET đạt bậc 5 trở lên.
  • Tăng bậc tư chất sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho PET.
  • Có giới hạn tối đa đá tư chất để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của PET .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

6. Tăng bậc PET và hệ thống chúc phúc tăng bậc :

 • Tăng bậc : PET bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật
  • Tăng bậc cần đá tăng bậc PET, cấp bậc càng cao càng cần nhiều đá tăng bậc.


    
  • Đá tăng bậc PET có thể tìm thấy thông qua các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop
 • Hệ thống chúc phúc :
  • Khi tăng bậc cho PET, tăng cấp thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc. Tùy theo cấp bậc sẽ có điểm chúc phúc tương ứng. Khi thanh chúc phúc đầy thì sẽ tăng cấp bậc của PET và reset điểm chúc phúc về 0 cho cấp bậc mới.


    
  • Tăng bậc có xác suất bạo kích chúc phúc (nhận được nhiều điểm chúc phúc hơn gấp nhiều lần).
  • Khi bậc PET từ cấp 3 trở lên , thanh chúc phúc sẽ có thời gian 24h kể từ khi nhận chúc phúc đầu tiên. Sau 24h sẽ mất số điểm chúc phúc đã nhận được.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.