X

Tính năng THẦN KHÍ

18/10/2016

I.Điều kiện:

 • Level 64 mở hệ thống THẦN KHÍ.

II.Giao diện tính năng:

Nút biểu tượng   
Giao diện
 

III.Chi tiết THẦN KHÍ:

1.Thuộc tính THẦN KHÍ : :

 • Thuộc tính của THẦN KHÍ bao gồm 11 thuộc tính , sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính của nhân vật và tăng lực chiến cho nhân vật.
 • Thuộc tính của THẦN KHÍ phụ thuộc vào : bậc, đeo trang bị, trang bị kỹ năng, tăng cấp tư chất và độ trưởng thành của THẦN KHÍ.

2.Kỹ năng THẦN KHÍ :

 • Muốn có kỹ năng cần phải có sách kỹ năng của THẦN KHÍ.
 • THẦN KHÍ có tất cả 6 kỹ năng mở theo cấp bậc của THẦN KHÍ :
  • Thần Khí Công
  • Thần Khí bạo
  • Thần Khí Xuyên thấu
  • Thần Khí Chính Xác
  • Thần Khí Phá Giáp
  • Chống Đỡ thần khí hư nhược


    
 • Mỗi kỹ năng có 4 cấp : Sơ cấp , trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp.
 • Có thể đổi sách kỹ năng thông qua tính năng : Thí luyện Vương giả hoặc event.

 • Khi có mảnh sách kỹ năng có thể ghép thành hộp sách kỹ năng – sơ/trung/cao/đỉnh trong giao diện tính năng Rèn :

3. Trang bị THẦN KHÍ : mở khi THẦN KHÍ đạt bậc 3

 • Bao gồm 4 trang bị :
 • Trang bị sẽ tăng thuộc tính cho THẦN KHÍ


   
 • Có thể tìm thấy các trang bị này thông qua hoạt động : Boss thế giới hoặc event

4. Tăng cấp trưởng thành và tư chất THẦN KHÍ :

 • Tăng cấp trưởng thành : sử dụng đá trưởng thành
  • Mở khi THẦN KHÍ đạt bậc 4 trở lên.
  • Tăng bậc trưởng thành sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THẦN KHÍ.
  • • Có giới hạn tối đa đá trưởng thành để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THẦN KHÍ .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.


    
 • Tăng bậc tư chất :
  • Mở khi THẦN KHÍ đạt bậc 5 trở lên..
  • Tăng bậc tư chất sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THẦN KHÍ.
  • Có giới hạn tối đa đá tư chất để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THẦN KHÍ .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

5. Tăng bậc THẦN KHÍ và hệ thống chúc phúc tăng bậc :

 • Tăng bậc : THẦN KHÍ bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật
  • Tăng bậc cần đá tăng bậc THẦN KHÍ, cấp bậc càng cao càng cần nhiều đá tăng bậc.


    
  • Đá tăng bậc THẦN KHÍ có thể tìm thấy thông qua các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop - Hệ thống chúc phúc :
 • Hệ thống chúc phúc :
  • Khi tăng bậc cho THẦN KHÍ, tăng cấp thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc. Tùy theo cấp bậc sẽ có điểm chúc phúc tương ứng. Khi thanh chúc phúc đầy thì sẽ tăng cấp bậc của THẦN KHÍ và reset điểm chúc phúc về 0 cho cấp bậc mới.


    
  • Tăng bậc có xác suất bạo kích chúc phúc (nhận được nhiều điểm chúc phúc hơn gấp nhiều lần)..
  • Khi bậc THẦN KHÍ từ cấp 3 trở lên , thanh chúc phúc sẽ có thời gian 24h kể từ khi nhận chúc phúc đầu tiên. Sau 24h sẽ mất số điểm chúc phúc đã nhận được.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.