X

Tính năng THẦN TRANG

17/10/2016

I.Điều kiện:

 • Level 58 mở hệ thống THẦN TRANG.

II.Giao diện tính năng:

Nút biểu tượng   
Giao diện
 

III.Chi tiết THẦN TRANG:

1.Thuộc tính THẦN TRANG : :

 • Thuộc tính của THẦN TRANG bao gồm 11 thuộc tính , sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính của nhân vật và tăng lực chiến cho nhân vật
 • Thuộc tính của THẦN TRANG phụ thuộc vào : bậc, đeo trang bị, trang bị kỹ năng, tăng cấp tư chất và độ trưởng thành của THẦN TRANG.

2.Kỹ năng THẦN TRANG :

 • Muốn có kỹ năng cần phải có sách kỹ năng của THẦN TRANG.
 • THẦN TRANG có tất cả 6 kỹ năng mở theo cấp bậc của THẦN TRANG :
  • Thần Trang Công
  • Thần Trang bạo
  • Thần Trang Xuyên thấu
  • Thần Trang Chính Xác
  • Thần Trang Phá Giáp
  • Thần Trang Miễn sát thương


    
 • Mỗi kỹ năng có 4 cấp : Sơ cấp , trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp
 • Có thể đổi sách kỹ năng thông qua tính năng : Thí luyện Vương giả hoặc event.


   
 • Khi có mảnh sách kỹ năng có thể ghép thành hộp sách kỹ năng – sơ/trung/cao/đỉnh trong giao diện tính năng Rèn :

3. Trang bị THẦN TRANG : mở khi THẦN TRANG đạt bậc 3

 • Bao gồm 4 trang bị :
 • Trang bị sẽ tăng thuộc tính cho THẦN TRANG


   
 • Có thể tìm thấy các trang bị này thông qua hoạt động : Boss thế giới hoặc event

4.Ngoại trang THẦN TRANG :

 • Ngoại trang của THẦN TRANG sẽ tăng thuộc tính cho THẦN TRANG.
 • Khi sử dụng ngoại trang, THẦN TRANG sẽ thay đổi hình ảnh theo ngoại trang đó..
 • Ngoại trang THẦN TRANG có thể tìm được qua các hoạt động event..

5. Tăng cấp trưởng thành và tư chất THẦN TRANG :

 • Tăng cấp trưởng thành : sử dụng đá trưởng thành
  • Mở khi THẦN TRANG đạt bậc 4 trở lên.
  • Tăng bậc trưởng thành sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THẦN TRANG.
  • Có giới hạn tối đa đá trưởng thành để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THẦN TRANG . .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.


    
 • Tăng bậc tư chất :
  • Mở khi THẦN TRANG đạt bậc 5 trở lên..
  • Tăng bậc tư chất sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho THẦN TRANG.
  • Có giới hạn tối đa đá tư chất để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của THẦN TRANG .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

6. Tăng bậc THẦN TRANG và hệ thống chúc phúc tăng bậc ::

 • Tăng bậc : THẦN TRANG bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật
  • Tăng bậc : THẦN TRANG bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật.


    
  • Đá tăng bậc THẦN TRANG có thể tìm thấy thông qua các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop
 • Hệ thống chúc phúc :
  • • Khi tăng bậc cho THẦN TRANG, tăng cấp thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc. Tùy theo cấp bậc sẽ có điểm chúc phúc tương ứng. Khi thanh chúc phúc đầy thì sẽ tăng cấp bậc của THẦN TRANG và reset điểm chúc phúc về 0 cho cấp bậc mới.


    
  • Tăng bậc có xác suất bạo kích chúc phúc (nhận được nhiều điểm chúc phúc hơn gấp nhiều lần).
  • Khi bậc THẦN TRANG từ cấp 3 trở lên , thanh chúc phúc sẽ có thời gian 24h kể từ khi nhận chúc phúc đầu tiên. Sau 24h sẽ mất số điểm chúc phúc đã nhận được.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.