X

Tính năng Thú cưỡi

17/10/2016

I.Điều kiện:

 • Level 13 mở hệ thống thú cưỡi

II.Giao diện tính năng:

Nút biểu tượng   
Giao diện
 

III.Chi tiết thú cưỡi:

1.Thuộc tính thú cưỡi :

 • Thuộc tính của thú cưỡi bao gồm 11 thuộc tính , sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính của nhân vật và tăng lực chiến cho nhân vậtt
 • Thuộc tính của thú cưỡi phụ thuộc vào : bậc, đeo trang bị, trang bị kỹ năng, tăng cấp tư chất và độ trưởng thành của thú cưỡi.

2.Kỹ năng thú cưỡi :

 • Muốn có kỹ năng cần phải có sách kỹ năng của thú cưỡi.
 • Thú cưỡi có tất cả 6 kỹ năng mở theo cấp bậc của thú cưỡi :
  • HP thú cưỡi
  • Bền bỉ thú cưỡi
  • Phòng ngự thú cưỡi
  • Né tránh thú cưỡi
  • Chống đỡ thú cưỡi
  • Chí mạng thú cưỡi


    
 • Mỗi kỹ năng có 4 cấp : Sơ cấp , trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp
 • Có thể đổi sách kỹ năng thông qua tính năng : Thí luyện Vương giả hoặc event.

 • Khi có mảnh sách kỹ năng có thể ghép thành hộp sách kỹ năng – sơ/trung/cao/đỉnh trong giao diện tính năng Rèn :

3. Trang bị thú cưỡi : mở khi thú cưỡi đạt bậc 3

 • Bao gồm 4 trang bị :
 • Trang bị sẽ tăng thuộc tính cho thú cưỡi


   
 • Có thể tìm thấy các trang bị này thông qua hoạt động : Boss thế giới hoặc event

4.Ngoại trang PET :

 • Ngoại trang của thú cưỡi sẽ tăng thuộc tính cho thú cưỡi.
 • Khi sử dụng ngoại trang, thú cưỡi sẽ thay đổi hình ảnh theo ngoại trang đó..
 • Ngoại trang thú cưỡi có thể tìm được qua các hoạt động event.

5. Tăng cấp trưởng thành và tư chất thú cưỡi :

 • Tăng cấp trưởng thành : sử dụng đá trưởng thành
  • Mở khi thú cưỡi đạt bậc 4 trở lên.
  • Tăng bậc trưởng thành sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho thú cưỡi.
  • Có giới hạn tối đa đá trưởng thành để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của thú cưỡi .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.


    
 • Tăng bậc tư chất :
  • Mở khi thú cưỡi đạt bậc 5 trở lên.
  • Tăng bậc tư chất sẽ cộng dồn số lần, mỗi lần sẽ tăng thuộc tính vĩnh viễn cho thú cưỡi.
  • Có giới hạn tối đa đá tư chất để tăng bậc, số giới hạn dựa vào Bậc của thú cưỡi .
  • Có thể tìm thấy thông qua các hoạt động tính năng hàng ngày và event.

6. Tăng bậc thú cưỡi và hệ thống chúc phúc tăng bậc :

 • Tăng bậc :thú cưỡi bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính cho nhân vật
  • Tăng bậc cần đá tăng bậc thú cưỡi, cấp bậc càng cao càng cần nhiều đá tăng bậc.


    
  • Đá tăng bậc thú cưỡi có thể tìm thấy thông qua các hoạt động hàng ngày hoặc mua trong shop
 • Hệ thống chúc phúc :
  • Khi tăng bậc cho thú cưỡi, tăng cấp thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc. Tùy theo cấp bậc sẽ có điểm chúc phúc tương ứng. Khi thanh chúc phúc đầy thì sẽ tăng cấp bậc của thú cưỡi và reset điểm chúc phúc về 0 cho cấp bậc mới.


    
  • Tăng bậc có xác suất bạo kích chúc phúc (nhận được nhiều điểm chúc phúc hơn gấp nhiều lần).
  • Khi bậc thú cưỡi từ cấp 3 trở lên , thanh chúc phúc sẽ có thời gian 24h kể từ khi nhận chúc phúc đầu tiên. Sau 24h sẽ mất số điểm chúc phúc đã nhận được.

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.