X

VIP và Đặc quyền

17/10/2016

Giới thiệu tính năng:

 • Thời gian: vĩnh viễn.
 • Điều kiện: người chơi phải tiến hành nạp thẻ thì mới có thể đạt mốc vip
 • Giao diện tính năng:

  Nút biểu tượng
  Giao diện

Đặc quyền Vip:


 

Đặc quyền/Mốc Vip Vip 1 Vip 2 Vip 3 Vip 4 Vip 5 Vip 6 Vip 7 Vip 8 Vip 9 Vip 10 Vip 11 Vip 12
Mở PB VIP 2 - X X X X X X X X X X X
Mở PB VIP 6 - - - - - - X X X X X X
Mở PB VIP 9 - - - - - - - - X X X X
Tính năng  truyền tống tàng bảo đồ - X X X X X X X X X X X
Đánh quái exp tăng 10% 20% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Truyền tống miễn phí 20 Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn
Mỗi ngày miễn phí lần hồi sinh 3 4 5 5 5 8 9 10 10 10 11 12
Mỗi ngày loa miễn phí 3

3

5 6 7 8 9 10 10 10 11 12
Điểm danh bù mỗi tháng 2 4 6 6 6 Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn Vô hạn
Nhận thưởng thêm quà điểm danh X X X X X X X X X X X X
Mở biểu cảm chat Vip X X X X X X X X X X X X
Mỗi ngày nhận  lễ bao Vip X X X X X X X X X X X X
Mở loa liên sv - - X X X X X X X X X X
Lần boss thế giới Dao Sắc Tử - - +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Mỗi ngày dùng số thuộc tính tinh thạch 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

demo mages

(Mức nạp của VIP)

Phần thưởng:

 • Khi tiến hành lên mốc Vip người chơi sẽ nhận được lễ bao dành riêng từng cho Vip. Mỗi người chơi chỉ nhận được 1 lần
 • Mỗi ngày người chơi Vip có thể nhận thưởng tương ứng từng mốc Vip, chỉ có mốc Vip nào chỉ có thể nhận mốc vip đó.

  Lễ bao Vip Phần thưởng
  Vip 1 Trang bị thú cưỡi (+3) *1+ Thánh Giá *5 + Đá cường hóa *20 + Thẻ Linh Khí*2
  Vip 2 Vip Thần Trang *1 + Đá cường hóa *30 + Thẻ Linh Khí*4 + Đá tăng bậc thú cưỡi*10
  Vip 3 Khế ước tinh linh bóng đêm*10  +  Đá cường hóa *40 + Đá trưởng thành thú cưỡi *3+ Thẻ Linh Khí*6
  Vip 4 Vip Thánh Dực Chí Tôn *1 + Đá tư chất thú cưỡi*1 + Đá trưởng thành thú cưỡi *5+ Đá tăng bậc Vạn năng*20
  Vip 5

  Kỹ năng thú cưỡi*1+ Đá tư chất thú cưỡi*2 + Đá trưởng thành thú cưỡi *10+ Đá tăng bậc Vạn năng*20

  Vip 6

  Hiệu ứng thú cưỡi*1+ Đá tư chất  Pet*3 + Đá trưởng thành Pet *10+ Đá tăng bậc Vạn năng*40 +Thẻ Linh Khí*12
  Vip 7 Hiệu ứng thần binh*1+ Đá tư chất cánh*3 + Đá trưởng thành cánh *10+ Đá tăng bậc Vạn năng*40 +Thẻ Linh Khí*14
  Vip 8 Hiệu ứng thần trang*1+ Đá tư chất thần trang*3 + Đá trưởng thành thần trang *10+ Đá tăng bậc Vạn năng*60 +Thẻ Linh Khí*16
  Vip 9 Hiệu ứng Pet*1+ Đá tư chất thần binh*3 + Đá trưởng thành thần binh *10+ Đá tăng bậc Vạn năng*60 +Thẻ Linh Khí*18
  Vip 10 Hiệu ứng Cánh*1+ Đá tư chất thú cưỡi*10 + Đá trưởng thành thú cưỡi *30+ Đá tăng bậc Vạn năng*100 +Thẻ Linh Khí*20
  Vip 11 Thuộc tính chiến hồn*1+ Quyền HP truyền kỳ*1 + Phù may mắn thần ấn*30 + Đá tăng thần ấn *100 + Thẻ Linh Khí*22
  Vip 12 Thuộc tính thần khí*1+ Quyền đá công truyền kỳ*2 + Phù may mắn thần ấn*40 + Đá tăng thần ấn *130 + Thẻ Linh Khí*24

  Lễ bao Vip Phần thưởng
  Vip 1 Vàng khóa*5000+ Cống hiến Guild*10+ Tinh linh linh khí *500 + K.Cương khóa*50
  Vip 2 Vàng khóa*6000+ Cống hiến Guild*12+ Tinh linh linh khí *550 + K.Cương khóa*55
  Vip 3 Vàng khóa*7000+ Cống hiến Guild*14+ Tinh linh linh khí *600 + K.Cương khóa*60
  Vip 4 Vàng khóa*8000+ Cống hiến Guild*16+ Tinh linh linh khí *650 + K.Cương khóa*65
  Vip 5 Vàng khóa*9000+ Cống hiến Guild*18+ Tinh linh linh khí *700 + K.Cương khóa*70
  Vip 6 Vàng khóa*10000+ Cống hiến Guild*20+ Tinh linh linh khí *800 + K.Cương khóa*80
  Vip 7 Vàng khóa*12000+ Cống hiến Guild*25+ Tinh linh linh khí *900 + K.Cương khóa*90
  Vip 8 Vàng khóa*14000+ Cống hiến Guild*30+ Tinh linh linh khí *1000 + K.Cương khóa*100
  Vip 9 Vàng khóa*16000+ Cống hiến Guild*35+ Tinh linh linh khí *1100 + K.Cương khóa*110
  Vip 10 Vàng khóa*20000+ Cống hiến Guild*40+ Tinh linh linh khí *1200 + K.Cương khóa*120
  Vip 11 Vàng *24000+ Cống hiến Guild*45+ Tinh linh linh khí *1300 + K.Cương khóa*130
  Vip 12 Vàng *28000+ Cống hiến Guild*50+ Tinh linh linh khí *1400 + K.Cương khóa*140

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.