X

Bảo trì hệ thống nạp thẻ game Phong Bạo

14/11/2017

Thân chào các Hiệp Sĩ:

Nhằm mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất, BĐH Truyền Thuyết Phong Bạo xin thông báo thời gian bảo trì  hệ thống nạp thẻ game Phong Bạo, cụ thể như sau:

  • Thời gian  : Bắt đầu từ giờ đến lúc có thông báo hoàn thiện
  • Lý do bảo trì : Đối tác bảo trì nâng cấp hệ thống nạp thẻ Bảo trì định kỳ
  • Phạm vi bảo trì : toàn bộ server

Trong  thời gian bảo trì  không nên nạp thẻ Diễn đàn và trang chủ vẫn có thể đăng nhập được bình thường.

BDH Truyền Thuyết Phong Bạo kính báo.

 

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.