X

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 1

10/01/2017

I. Sự kiện: Tầm Bảo

 • Thời gian tham gia11/1/2017-17/1/2017
 • Điều kiện tham gia: tất cả server
 • Giao diện tham gia:

  (Hình ảnh minh họa!)
 • Nội dung:
  • Khi nhận thưởng từ hồ Kim Cương người chơi có thể tiến hành lật bài để được X2,X4, X8 Kim Cương
  • Khi nhận thưởng từ hồ Kim Cương người chơi có thể tiến hành lật bài để được X2,X4, X8 Kim Cương
  • Người chơi phải tiến hành nhận được hồ kim cương thường mới có thể tiến hành lật thẻ bài may mắn
  • Có 2 lá bài: 1 là lá bài không trúng , lá còn lại là x2 Phần thưởng
  • Có tối đa 3 lần tiếp tục lật bài: Lần 1 X2, Lần 2 X2, Lần 3 X2
  • Rút thẻ thất bại sẽ mất kim cương hồ thưởng
  • Có thể dùng xẻng bạc quay vòng ngoài tầm bảo(Xẻng bạc có thể kiếm từ phó bản)
  • Xẻng Vàng đùng để tham gia quay vòng tròng tầm bảo
 • Các bước tham gia:
  • Quay tầm bảo được thưởng Kim Cương và tiến hành lật bài để x2
  • Tiến hành chọn ngẫu nhiên thẻ rút thưởng
  • Khi trúng thì sẽ được x2 Kim Cương
 • Lưu ý:
  • Không đủ kim cương thì sẽ không tiến hành lật thẻ x2
  • Lật bài thất bại sẽ mất kim cương hồ thường
  • Ngoại trang Thần Tình Yêumỗi nhân vật được sử dụng 7 vật phẩm không phân biệt màu sắc. Ví dụ: Sử dụng tổng cộng 11 ngoại trang gồm 2 ngoại trang đỏ, 5 ngoại trang cam, 4 ngoại trang tím  Hệ thống sẽ tự tính 7 ngoại trang có thuộc tính cao nhất: Gồm 2 ngoại trang đỏ và 5 ngoại trang cam
  • Quà Thần Tình Yêumở ra được vật phẩm Ngoại Trang Thần Tình Yêu7 Ngày. Chưa mở Thần Tình Yêuthì không có hạn sử dụng
   Quà Thần Tình Yêu Ngoại Trang Thần Tình Yêu
 • Phần Thưởng xẻng bạc:
  Tên vật phẩm Tác Dụng Hình ảnh
  Đột phá tinh linh Vật phẩm dùng để đột phá tinh linh
  Trang bị đỏ Dùng để tăng lực chiến và nhận kỹ năng trang bị
  Mảnh Phòng Cụ Đỏ Để đổi trang bị đỏ
  Khí Cầu Dùng để đổi vật phẩm trong shop thần kỳ
  Đá Thần Dùng để cường hóa thần cách
  Đá Thần Cách Dùng để tăng cấp thần ấn
  Sách nuôi con Dùng để chăm sóc con cái trong gia đình
  Pha lê hạnh phúc Dùng để tăng cấp nội thất trong phòng cưới
  Túi Quyển Đỏ-80 Mở ngẫu nhiên nhận được các quyển trang sức hoặc vũ khí đỏ
  Quang Linh Hồn Thạch Dùng để hợp thành kĩ năng tinh linh ánh sáng
  Khóa Tẩy Luyện Dùng để khóa dòng phẩm chất khi tẩy luyện
  Đá tẩy luyện Dùng để tẩy luyện trang bị
  999 Hoa Hồng Đỏ Dùng để tăng điểm thân mật để kết hôn
  Đá tăng bậc vạn năng Dùng để tăng cấp các loại pháp bảo
  Đá tăng bậc tinh linh Dùng để tăng cấp tinh linh
  Phù May Mắn-Sơ-Thần ấn Tăng tỉ lệ % khi tiến hành thần ấn
  Phù May Mắn-Cao-Thần ấn Tăng tỉ lệ % khi tiến hành thần ấn
  Đá Thần Dùng để cường hóa thần cách
  Đá Thần Ấn Dùng để tăng cấp thần ấn
  Sách nuôi con Dùng để chăm sóc con cái trong gia đình
  Pha lê hạnh phúc Dùng để tăng cấp nội thất trong phòng cưới
  Túi Quyển Đỏ-80 Mở ngẫu nhiên nhận được các quyển trang sức hoặc vũ khí đỏ
  Hạt luật động Dùng để ghép quyển đá truyền kỳ
  Hạt lưu tinh Dùng để ghép quyển đá hoàn mỹ

   
 • Phần Thưởng xẻng vàng:

  Tên vật phẩm Hình ảnh Tác dụng
  Túi kỹ năng đỉnh Mở nhận được kỹ năng cam
  Thẻ kim cương 200 Nhận được kim cương không khóa
  Túi Quyển Đá Hoàn Mỹ Mở nhận quyển đá tinh xảo ngẫu nhiên
  Thẻ Kim Cương 1000 Nhận được kim cương không khóa
  Sâm Lâm Hồn Thạch Dùng để đổi kĩ năng tinh linh tự nhiên
  999 Hoa Hồng Đỏ Tặng hoa được điểm mĩ lực và thân mật

II. Sự kiện: Shop Đổi Thần Kỳ

 • Thời gian tham giatừ 12:00 ngày 11/1/2017 tới 23:59 ngày 17/1/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đổi vật phẩm Khí Cầu để đổi các báu vật vô cùng có giá trị

  (Hình ảnh minh họa!)
 • Phần thưởng:

  Vật phâm Hình Ảnh Tác Dụng Note Số lượng đổi
  Đá tinh thuộc tính cao Mở ra nhận được vật phẩm đá tinh tăng 100 lực chiến 1 ngày đổi được 5 hộp quà 20
  Đá tinh thuộc tính trung Mở ra nhận được vật phẩm đá tinh tăng 50 lực chiến 1 ngày đổi được 5 hộp quà 5
  Khoan Đá-Sơ Dùng để đục lỗ   50
  Trái tim ngọt ngào Dùng để tăng bậc vật dụng phòng cưới Mỗi ngày đổi 1 lần 168
  Ghế SoFa Vật dụng trong phòng cưới   168
  Đá thức tỉnh tự nhiên Dùng để thức tỉnh tinh linh tự nhiên   10
  Liệt Diệm Nhu Tình-Tím Sử dụng tăng 3001 lực chiến cho nhân vật   168
  Liệt Diệm Nhu Tình-Cam Sử dụng tăng 13502 lực chiến cho nhân vật   498
  Cánh Liệt Diệm-Tím Sử dụng tăng 3001 lực chiến cho nhân vật   168
  Cánh Liệt Diệm-Cam Sử dụng tăng 8998 lực chiến cho nhân vật   498
  Mảnh-Sách kỹ năng Dùng để đổi kỹ năng của các loại pháp bảo   6
  Kỹ năng-Pet-Cao Mở nhận được kỹ năng Pet   100
  Rương ngẫu nghiên khóa tẩy luyện Ngẫu nhiên nhận được khóa tẩy luyện   2
  Rương ngẫu nghiên đá tẩy luyện Ngẫu nhiên nhận được đá tẩy luyện   2
  Rương Đá Ngẫu nhiên nhận được đá sơ cấp   2

III. Sự kiện: Lộc Trời-Nhận Xẻng bạc

 • Thời gian tham gia:từ 12:00 ngày 11/1/2017 tới 23:59 ngày 17/1/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành tham gia các loại phó bản khi tiêu diệt boss có cơ hội nhận xẻng bạc.
 • Lưu ý: Hết hoạt động sẽ không nhận được thưởng xẻng bạc
 • Cách thức tham gia

  Tham gia các loại phó bản để nhận xẻng bạc
  Nhận thưởng xẻng bạc từ các hoạt động phó bản

IV. Sự kiện: Tích Lũy Tiêu Phí

 • Thời gian tham gia:từ 12:00 ngày 11/1/2017 tới 23:59 ngày 17/1/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành tiêu phí kim cương để nhận thưởng từ hoạt động tích lũy tiêu phí
 • Lưu ý: Hết hoạt động sẽ không nhận được thưởng này
 • Phần thưởng: 

  Mốc tiêu phí Phần Thưởng Được nhận lại
  1288 Đá thức tỉnh tự nhiên*10 1
  Đá tăng bậc tinh linh*3
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*3
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*20
  Pha lê hạnh phúc *5
  Khí Cầu*5
  2888 Đá tăng bậc tinh linh*10 30
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*10
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*30
  Pha lê hạnh phúc *5
  Khí Cầu*5
  40 Thuốc EXP-Siêu*5
  6888 Đá tăng bậc tinh linh*15 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*20
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*40
  Pha lê hạnh phúc *10
  Khí Cầu*10
  Ngoại Trang-Trực Thăng Tím*1

  12888

  Đá tăng bậc tinh linh*20 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*30
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*70
  Pha lê hạnh phúc *10
  Khí Cầu*20
  Túi Quyển Đá Hoàn Mỹ*2
  28888 Đá tăng bậc tinh linh*30 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*40
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*120
  Pha lê hạnh phúc *20
  Khí Cầu*30

  Trái tim ngọt ngào*1

  48888 Đá tăng bậc tinh linh*50 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*50
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*150
  Pha lê hạnh phúc *25
  Khí Cầu*40
  Khoan Đá Trung*1
  68888 Đá tăng bậc tinh linh*80 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*60
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*200
  Pha lê hạnh phúc *30
  Khí Cầu*50
  Túi Kỹ Năng Đỉnh*2
  98888 Đá tăng bậc tinh linh*100 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*70
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*250
  Pha lê hạnh phúc *40
  Khí Cầu*60
  Sâm Lâm Hồn Thạch 5
  128888 Đá tăng bậc tinh linh*120 1
  Quà tiến cấp ngẫu nhiên*80
  Quà ngẫu nhiên đá sơ*300
  Pha lê hạnh phúc *50
  Khí Cầu*70
  Giáo Trình Sơ Mầm*1

V. Sự kiện: Xếp hạng nạp

 • Thời gian tham gia:từ 12:00 ngày 11/1/2017 tới 23:59 ngày 13/1/2016
 • Thời gian tổng kết: 0:00 mỗi ngày tổng kết
 • Điều kiện tham gia: Tất cả server đều có thể tham gia
 • Nội Dung: 50 người chơi nạp thẻ cao nhất hàng ngày sẽ được phần thưởng xếp hạng
 • Giao diện tham gia:

 • Phần thưởng

  Xếp hạng Phần thưởng Tác Dụng
  Hạng 1 Phiếu Đổi Ngoại Trang*3 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính đỉnh *10 Sử dụng nhận được 200 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*5 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*2000 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 2 ~ 3 Phiếu Đổi Ngoại Trang*2 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính đỉnh *5 Sử dụng nhận được 200 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*3 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*1000 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 4 ~10 Phiếu Đổi Ngoại Trang*1 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính Cao *5 Sử dụng nhận được 100 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*2 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*500 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 11 ~50 Đá tinh thuộc tính Cao *5 Sử dụng nhận được 100 Lực Chiến
  Đá Cường Hóa*200 Dùng để cường hóa trang bị

VI. Sự kiện: Xếp hạng tiêu

 • Thời gian tham gia:từ 12:00 ngày 14/1/2017 tới 23:59 ngày 17/1/2017
 • Thời gian tổng kết: 0:00 mỗi ngày tổng kết
 • Điều kiện tham gia: Tất cả server đều có thể tham gia
 • Nội Dung: 50 người chơi tiêu phí kim cương cao nhất hàng ngày sẽ được phần thưởng xếp hạng
 • Giao diện tham gia:

 • Phần thưởng:
  Xếp hạng Phần thưởng Tác Dụng
  Hạng 1 Phiếu Đổi Ngoại Trang*3 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính đỉnh *10 Sử dụng nhận được 200 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*5 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*2000 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 2 ~ 3 Phiếu Đổi Ngoại Trang*2 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính đỉnh *5 Sử dụng nhận được 200 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*3 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*1000 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 4 ~10 Phiếu Đổi Ngoại Trang*1 Đổi ngoại trang cánh trong thợ rèn
  Đá tinh thuộc tính Cao *5 Sử dụng nhận được 100 Lực Chiến
  Mảnh Tử Vẫn*2 Dùng để tăng sao trang sức và vũ khí
  Đá Cường Hóa*500 Dùng để cường hóa trang bị
  Hạng 11 ~50 Đá tinh thuộc tính Cao *5 Sử dụng nhận được 100 Lực Chiến
  Đá Cường Hóa*200 Dùng để cường hóa trang bị

VII. Sự kiện: Quà đăng nhập mỗi ngày

 • Thời gian tham gia:từ 12:00 ngày 14/1/2017 tới 23:59 ngày 17/1/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả server đều có thể tham gia
 • Nội Dung: Người chơi tiến hành đăng nhập mỗi ngày để nhận thưởng

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.