X

NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 30/08

29/08/2017

 

Nội dung Event :

I. Sự kiện: Tầm Bảo

 • Thời gian tham gia: 30/8/2017 - 26/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

II. Sự kiện: Shop Đổi Thần Kỳ

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đổi thưởng để nhận vật phẩm mong muốn

III. Sự kiện: Mục Tiêu Thần Ấn Thần Binh

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IV. Sự kiện: Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Thời Không

 • Thời gian tham gia: 30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

V. Sự kiện: Mục Tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Hỗn Độn

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VI. Sự kiện: Mục Tiêu Đá

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đăng nhập để nhận phần thưởng

VII. Sự kiện: Mục Tiêu Thần Ấn Chiến Hồn

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VIII. Sự kiện: Mục Tiêu Thần Tích Thần Binh

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IX. Sự kiện: Quà Online

 • Thời gian tham gia:30/8/2017 - 27/9/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.