X

NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THÁNG 8

02/08/2017

 

Nội dung Event :

I. Sự kiện: Đập Trứng

 • Thời gian tham gia: 2/8/2017- 29/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

II. Sự kiện: Shop Đổi Thần Kỳ

 • Thời gian tham gia: 2/8/2017- 30/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đổi thưởng để nhận vật phẩm mong muốn

III. Sự kiện: Nạp Trả Lễ

 • Thời gian tham gia: 2/8/2017- 15/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IV. Sự kiện: Mục tiêu Thần Ấn Thánh Thư

 • Thời gian tham gia:2/8/2017- 29/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

V. Sự kiện: Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Titan

 • Thời gian tham gia: 2/8/2017- 29/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VI. Sự kiện: Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Chiến Đấu

 • Thời gian tham gia:2/8/2017- 29/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đăng nhập để nhận phần thưởng

VII. Sự kiện: Xếp Hạng Hoa Tươi

 • Thời gian tham gia:2/8/2017- 8/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VIII. Sự kiện: Hoạt động Kết Hôn

 • Thời gian tham gia:2/8/2017- 8/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

 

IX. Sự kiện: Lì Xì Toàn SV

 • Thời gian tham gia:2/8/2017- 29/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.