Close Beta không reset, 10h00 25/10

  • Tự do phát triển nhân vật theo ý thích

  • Trang bị, thần khí vô cùng phong phú

  • Kỹ năng đa dạng - PK hấp dẫn

Nhận code Alpha Test

Close Beta không reset, 10h00 25/10

Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Giải Trí 568E