X

Nội dung cập nhật phiên bản 11-1-2017

10/01/2017

+ Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 11-1.

Mở chức năng hợp thành trang bị vàng 90.

 • Người chơi có thể kiếm quyển trang bị vàng 90 trong mục thợ rèn.
 • Cần 4 món trang bị mới hợp thành quyển vàng 90.

  demo mages

Mở chức năng ghép kĩ năng tinh linh tự nhiên.

 • Có 4 phẩm chất về kĩ năng tinh linh tự nhiên.
 • Tác dụng của skill:

  Hình ảnh Tên kĩ năng Tác Dụng
  Hồn - Tự Nhiên Tăng %sát thương Tự Nhiên của kỹ năng hợp thể và % hiệu quả Tự Nhiên
  Thuẫn - Tự Nhiên Giảm % sát thương mỗi lần chịu phải, mỗi lần giảm tối đá nhiều sát thương
  Kích - Tự Nhiên Mỗi lần đánh thương gây thêm sát thương tự nhiêncó %\ hồi HP trong lần sát thương này
  Tinh - Tự  Nhiên Khi bị đánh có %Kích hoạt tự nhiên tinh, hồi% công và HP cho phe bạn trong phạm vi 400, nhiều nhất 6 mục tiêu.CD 6s

demo mages

Mở chức năng thức tỉnh tinh linh tự nhiên.

demo mages

Mở tính năng Đầu Tư Tháng.

 • Đầu tư nhận  Kim Cương Khóa
 • Đầu tư nhận Đá Cường Hóa
 • Đầu tư nhận linh khí
 • Đầu tư nhận các loại đá thuộc tính

  demo mages

Thử nghiệm Đoạt Thành Liên Server (Chi Tiết)

demo mages

(Hình ảnh Quốc Vương tại Thành Phong Bạo)

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.