X

NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 05/07

07/07/2017

 

Nội dung Event :

I. Sự kiện: Cây Rung Tiền

 • Thời gian tham gia: 5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

II. Sự kiện: Shop Đổi Thần Kỳ

 • Thời gian tham gia: 5/7/2017- 2 /8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đổi thưởng để nhận vật phẩm mong muốn

III. Sự kiện: Mục tiêu Thần Ấn Thần Khí

 • Thời gian tham gia: 5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IV. Sự kiện: Mục tiêu tịnh hóa Thần Cách Chi Lực

 • Thời gian tham gia:5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

V. Sự kiện: Mục tiêu tịnh hóa Thần Cách Linh Hồn

 • Thời gian tham gia: 5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VI. Sự kiện: Tẩy Luyện

 • Thời gian tham gia:5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đăng nhập để nhận phần thưởng

VII. Sự kiện: Mục tiêu Thần Ấn Cờ Chiến

 • Thời gian tham gia:5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VIII. Sự kiện: Mục tiêu Thần Tích Chiến Hồn

 • Thời gian tham gia:5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IX. Sự kiện: Phần thưởng Online

 • Thời gian tham gia:5/7/2017- 1/8/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.