X

NỘI DUNG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NGÀY 21/06

20/06/2017

 

Nội dung phiên bản:

 • Mở Thần Tích Thần Binh

Nội dung Event :

I. Sự kiện: Tầm Bảo

 • Thời gian tham gia:: 21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

II. Sự kiện: Shop Đổi Thần Kỳ

 • Thời gian tham gia: 21/6/2017 - 05/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đổi thưởng để nhận vật phẩm mong muốn

III. Sự kiện: Mục tiêu Thần Ấn Thần Binh

 • Thời gian tham gia::21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IV. Sự kiện: Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Thời Không

 • Thời gian tham gia:21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

V. Sự kiện: Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Hỗn Độn

 • Thời gian tham gia: 21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VI. Sự kiện: Mục Tiêu Đá

 • Thời gian tham gia:21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 • Nội dung: Người chơi tiến hành đăng nhập để nhận phần thưởng

VII. Sự kiện: Mục tiêu Thần Ấn Chiến Hồn

 • Thời gian tham gia:21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

VIII. Sự kiện: Mục tiêu Thần Tích Thần Binh

 • Thời gian tham gia:21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này

IX. Sự kiện: Lì Xì Toàn SV

 • Thời gian tham gia:21/6/2017 - 04/7/2017
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các server đều có thể tham gia hoạt động này
 
 

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.