X

Thông báo bảo trì và nội dung cập nhật phiên bản 15 - 3

15/03/2017

Thông báo bảo trì:

 • Thời gian bắt đầu bảo trì : 9:00 ngày 15.3.2017
 • Thời gian dự kiến hoàn thành : 11:00 ngày 15.3.2017
 • Lý do bảo trì : Bảo trì định kỳ, cập nhật phiên bản.
 • Nội dung cập nhật: Cập nhật phiên bản 15-3.
 • Phạm vi bảo trì : Toàn bộ server
 • Lưu ý: Thời gian kết thúc bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Trong thời gian bảo trì sẽ không thể chơi, đăng nhập vào game và không nên nạp thẻ trong đợt bảo trì. Diễn đàn và trang chủ vẫn có thể đăng nhập được bình thường.

Nội dung update:

Mở hệ thống tăng bậc Lá Khiên.

demo mages

Mở Thần Ấn Thần Binh.

demo mages

Mở Tịnh Hóa Thần Cách Chiến Đấu.

demo mages

Chuỗi event tuần:

Tầm bảo kho báu

 • Thời gian:15/3/2017-21/3/2017

  demo mages

 • Shop đổi: (từ 15-3 đến 22-3-2017)

  demo mages

  demo mages

  demo mages

  demo mages

  demo mages

Mục tiêu Tịnh Hóa Thần Cách Chiến Đấu

 • Thời gian:15/3/2017- 21/3/2017

  demo mages

Mục tiêu Thần Ấn Thần Binh

 • Thời gian:15/3/2017-21/3/2017

  demo mages

Nạp thẻ 7 ngày

 • Thời gian:15/3/2017-21/3/2017

  demo mages

BOSS triệu hồi

 • Thời gian:15/3/2017-21/3/2017

  demo mages

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.