X

Thử nghiệm tính năng ĐOẠT THÀNH LIÊN SERVER

09/01/2017

Thời gian:

 • Thời gian thử nghiệm: Sau bảo trì ngày 11-1-2017.
 • Thời gian khiêu chiến: Vào 2 ngày thứ hai  16-1-2017 và 23-1-2017.
 • Thời gian kết thúc: Sau bảo trì ngày 25-1-2017.

Nội dung Đoạt Thành Liên Server:

Quy tắc tham gia Đoạt Thành:

Thời gian mở tính năng:

 • 19:10-20:10 ngày 16-1-2017.
 • 19:10-20:10 ngày 23-1-2017.
 • 19:10-19:40 Tham gia đánh vòng loại.
 • 19:40-20:10: Tham gia đánh vòng Chung Kết.

Quy tắc báo danh:

+ Các Guild xếp hạng 1-2-3 tại mỗi server có thể tham gia báo danh.

Quy tắc đánh:

 • Quy tắc đánh vòng loại:
  • Các bên hỗn chiến đoạt cờ.
  • Đoạt được Cờ Địch sẽ nhận được điểm.
  • Guild hạng 1 sẽ được tham gia vào vòng chung kết.
  • Một bản đồ tối đa có 6 Guild tham gia.
  • Trong bản đồ đoạt cờ chỉ có 1 Guild thì Guild đó sẽ được hệ thống xử thắng.

   demo mages
   (Bản đồ vòng loại)

 • Quy tắc đánh chung kết:
  • Tất cả mọi người đều có thể đoạt cờ, cầm cờ sẽ tích lũy thời gian.
  • Được tranh giành với thành viên đội địch đang cầm cờ.

   demo mages
   (Bản đồ Chung Kết)

Quyền lợi tham gia Đoạt Thành:

 • Có danh diệu Quốc Vương.
 • Guild sẽ nhận được kim cương khi người chơi sùng bái Quốc Vương.
 • Mở hoạt động x2 EXP cho toàn server.

Hình ảnh tính năng:

demo mages

demo mages
 

Sùng bái Quốc Vương:

 • Sùng bái nhận Vàng: Mỗi ngày người chơi sẽ nhận được miễn phí 1 lần. Các lần sau sẽ dùng kim cương để sùng bái lấy vàng.
 • Sùng bái nhận linh khí: Sùng bái nhận linh khí.
 • Sùng bái nhận Danh Vọng: nhận được danh vọng Guild.
 • Kim Cương sùng bái sẽ được trích 1 phần vào tài nguyên quốc khố để phát cho Guild Quốc Vương.

  demo mages
   

Chợ đen Liên Quốc Gia:

Nội dung Hình ảnh

Người chơi vào  Thành Phong Bạo

Đối thoại với NPC  thương nhân-chợ đen
Shop Chợ Đen-Giảm Gia từ 20 tới 50%

 

Top
Hỗ trợ

© Copyright by 568play.vn. Alright Reversed.